Solceller Göteborg

Solceller Göteborg – vi installerar solpaneler för BRF, villa, radhus

Genom att installera solceller i din villa investerar du både i din fastighet, sänker dina elkostnader, samt bidrar till att minska klimatpåverkan. Vi monterar och installerar solceller på tak i Göteborg till våra kunder och vi använder oss av svensktillverkade konstruktioner. Våra lösningar utgår från möjlig placering(effekt) och förväntad återbetalningstid på investeringen. Våra produkter är från svenska kvalitetssäkrade importörer som håller hög kvalité, har rätt garantikoncept och som erbjuder produkter och produktutveckling som är ledande i branschen.

Kontakta oss om du vill ha en offert eller boka in ett första möte!
 

Kontakta oss

 


Solceller, företag

solceller Göteborg

I många fall har kommersiella fastigheter både stora huvudsäkringar och tak vilket ger bra förutsättningar till att kunna producera mycket el med solceller och kan därmed bli en lönsam investering. Processen är inte särskilt komplicerad men ofta ser kraven på oss leverantörer lite annorlunda ut vilket gör att vi tar ett helhetsgrepp som även omfattar konsultation, projektering, beräkning, projektledning hela vägen fram till installation och driftsättning. I vårt koncept ingår även service och underhåll av anläggningarna vi installerar.

Solcellspaneler

solpaneler Göteborg

Jolums levererar paneler från SoliTek i Litauen som är den enda producenten av solceller i världen som har en helt klimatneutral produktion. Fabriken producerar hela sitt energibehov genom deras egen solcellspark samt genom solvärmepaneler på fabrikens tak.

Standard (Sverige panelen)

Produktblad hittar du här:

Produktblad SoliTek Standard HC.120

Glas/Glas Blackstar

Produktblad hittar du här:

Produktblad SoliTek glas/glas Blackstar

Klimatsmarta solceller i Göteborg

Som ett fullserviceföretag när det handlar om solpaneler och andra energilösningar utför vi projektering, nyinstallation, ominstallation och service åt såväl privatpersoner som bor i villa och bostadsrättsföreningar. Vi är helt enkelt en del av framtidens lösningar inom förnybar energi med ett starkt fokus på grön teknik.

Jolums skapar alltid lönsamma relationer med våra kunder i Göteborg med omnejd. Vi använder endast produkter av högsta kvalitet och våra medarbetare är utbildade och certifierade när det handlar om att installera solceller. Med personlig service och stor kompetens har vi genom åren skaffat oss många nöjda kunder – du är välkommen att bli nästa!

Solpaneler villa Göteborg – flera starka fördelar

  • Ekonomiska fördelar. Genom att producera din egen el med solceller kan du minska dina elkostnader och även få bidrag för att installera solceller på ditt tak.
  • Miljömässiga fördelar. Genom att producera el med solpaneler minskar du ditt ekologiska fotavtryck och bidrar till en mer hållbar miljö.
  • Högre fastighetsvärde: Många potentiella köpare ser solceller som en attraktiv lösning, vilket kan öka värdet på din villa.
  • Lång livslängd. Genom att installera solceller på ditt tak kan du få en pålitlig och hållbar energikälla under många år framöver.
  • Förbättrad självförsörjning. Genom att producera el med solceller minskar du beroendet av traditionella energileverantörer vilket kan skydda dig från stigande elpriser.

Solpaneler lönar sig i längden

Lönar det sig att installera solpaneler på en villan? Hur mycket sänks elförbrukningen? Svaret är faktiskt ja, för de allra flesta villaägare. I de flesta fall betalar sig en investering i solceller på en villa i Göteborg på cirka tio år. Så för dig som vill börja producera egen, grön el, kan detta bli verklighet snabbare än du tror. Vi hjälper er med hela processen och resan mot en installerad anläggning som gör gott både för plånbok och miljö.
Det mesta tyder på att elpriserna kommer att stiga under kommande år. En solcellsanläggning gör dig mindre känslig för framtida prishöjningar.

Solceller pris – en faktasammanfattning

Priset på solceller ligger på mellan 10 000 och 15 000 kronor per kW, detta inkluderar avdrag. En genomsnittlig anläggning med solpaneler kostar ungefär 130 000 – men priserna kan variera beroende på bland annat hög efterfrågan och kompetensbrist.
Per kvadratmeter är priset för solceller i genomsnitt 2 570 svenska kronor.
Som privatperson får du göra skatteavdrag på 19,40 procent av totalpriset för solcellerna på din villa eller ditt radhus. Hur mycket det kostar att installera solceller beror mycket på vilken typ av tak du har. Anläggningar med högre effekt har ett lägre pris per solpanel.

Solpaneler tak Göteborg – passar mitt tak?

Solceller passar på de flesta typer av tak så länge de är i gott skick. För att det ska passa som bäst är det lämpligt att det ligger i öst-, väst- eller söderläge samt har en lutning på 0-60 grader. Solpaneler passar inte på ett tak som är kraftigt slitet och ligger i norrläge.
Om du har ett gammalt tak som inte beräknas hålla i så många år till finns det skäl att se över möjligheterna att byta taket innan eller samtidigt som du installerar dina solceller. Det är svårt och riskabelt att installera solceller på gamla tak.

Solceller på olika tak – mer fakta

  • Tegeltak. Detta är fullt möjligt men kan vara svårt eftersom traditionella tegelpannor är ömtåliga och svåra att arbeta med.
  • Betongpannor. Detta är ett takmaterial som är mycket lämpat för solpaneler och det orsakar sällan några problem då solpanelerna enkelt fästs i råspont eller takläkt.
  • Plåttak. Solceller passar utmärkt på plåttak och installationen är ofta snabb, enkel och billig.
  • Eternittak. Det går att installera solceller på eternittak, men det är svårt och dyrt eftersom materialet innehåller asbest.
  • Papptak. Även på denna taktyp går det att installera solpaneler, men det kräver ofta mer arbetsmaterial och fler arbetstimmar jämfört med andra taktyper och blir därför dyrare.

Frågor och svar om solceller

Hur installerar man solceller?

Solceller kan installeras på taket eller på marken, beroende på tillgänglig plats och riktningen av solens strålar.

Vilken storlek på solcellssystemet behöver jag?

Storleken på det solcellssystem som behövs beror på din energiförbrukning och mängden tillgänglig plats för installation av solceller.

Hur länge håller en solcellsanläggning?

En väl installerad solcellsanläggning kan hålla i upp till 25 år eller mer. Solcellernas livslängd beror på flera faktorer.

Vad händer med solceller när det är molnigt eller mörkt?

Solceller fungerar bäst i direkt solljus, men de kan fortfarande generera elektricitet även när det är molnigt eller mörkt.

Solceller brf – gör egen el i er bostadsrättsförening

Vi har installerat solceller i bostadsrättsföreningar och på radhus i Göteborg. Att gå samman i en brf för att installera solceller är lönsamt för både föreningen och miljön.

Beroende på hur föreningen eller samfällighetens elabonnemang ser ut finns det olika vägar att gå när det är dags att installera solceller. Om din bostadsrättsförening har ett gemensamt abonnemang så kan solcellerna producera el till alla hushåll i föreningen. Om hushållen har enskilda elabonnemang används solpanelerna till att understödja den gemensamma driften av belysning, tvättstuga, hissar, laddstolpar för elbilar och andra funktioner.

Solceller radhus Göteborg

Processen att skaffa solceller till radhus ser olika ut beroende på samfällighetens förvaltning. Radhus förvaltas oftast av en samfällighetsförening, då följs föreningens uppsatta stadgar. Medan mindre radhus och parhus med delägarförvaltning endast behöver ta ett beslut om att installera solcellerna på taken.

En samfällighetsförening förvaltar radhus, kedjehus och parhus. Föreningen har bland annat som uppgift att ta hand om gemensamhetsanläggningar som fastigheterna äger och använder tillsammans

Om en samfällighet planerar att installera solceller som del av en gemensamhetsanläggning, till exempel på taket av ett garage, regleras detta av anläggningsförrättningen. Där anges vilka åtgärder som får göras av samfällighetsföreningen.

Installera solceller – vi är med hela vägen

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar när vi tar fram en passande solcellsanläggning för din villa, bostadsrätt eller radhus. Vi finns med dig hela vägen från det första mötet till att solcellerna är i drift och genererar. Välkommen att kontakta oss för att boka ett första möte där vi inspekterar förutsättningarna för att installera solceller på din fastighet. Vi tar sedan fram en detaljerad beräkning där du kan se hur mycket el som kan utvinnas och på så sätt sänka eller helt eliminera dina elkostnader över året.
Låt oss bli din expert på solceller och solpaneler i Göteborg.