IMD Gemensam EL

Gemensamt elavtal med IMD i Göteborg

Gemensam el med IMD är en utmärkt lösning för bostadsrättsföreningar. En investering i ett gemensamt elabonnemang betalar sig snabbt för en brf. En förening med 100 lägenheter kan göra en besparing på 250 000 kr per år.

Med hjälp av IMD El betalar varje hushåll i en bostadsrättsförening endast för sin egen faktiska energiförbrukning.

Välkommen att kontakta oss – vi erbjuder installation och support av IMD i Göteborg.

 

Kontakta oss

 


Certifierad installationspartner av IMD i Göteborg

Jolums är certifierad installationspartner till Sveriges största leverantörer av IMD system. Bland våra partners finns Infometric, EcoGuard, Elvaco och Ngenic.

Varför ska man investera i Individuell mätning och debitering (IMD)
Med IMD, ett gemensamt elavtal, betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

Varför ska man investera i Individuell mätning och debitering (IMD)

Med IMD betalar varje lägenhetsinnehavare samt lokalerna i ett flerbostadshus för sin egen faktiska energiförbrukning.

 

Optimerad förbrukning:

Med individuell mätning sjunker oftast snittförbrukningen hos de boende med upp till 30 procent, visar flera studier.

Effektiv handel av el:

Att ta bort enskilda elabonnemang resulterar i lägre kostnader i byggentreprenaden och förbättrar förutsättningar för solcellsinvesteringar.

Bättre miljöpåverkan:

Med IMD slipper sparsamma boende betala indirekt för högförbrukande hushåll. De boende blir dessutom medvetna om sin egen förbrukning och miljöpåverkan.

 

IMD Gemensam El Göteborg

IMD-el Göteborg – vad är det?

IMD innebär individuell mätning och debitering. Det innebär att man som boende i en bostadsrättsförening eller flerbostadshus får betala för sin faktiska elförbrukning. Det kan handla om värme och varmvatten med här är vi fokuserade på el i bostadsrättsföreningar.

2021 infördes vissa begränsade krav på individuell mätning och debitering, IMD, av värme och tappvarmvatten. Men dessa krav gäller endast om inte andra energibesparande åtgärder genomförs så att energianvändningen kommer under de aktuella gränsvärdena.

Sedan 2022 finns det krav på att IMD utföras vid nyproduktion samt vilken information som ska tillhandahållas. På den här sidan får du den information du behöver om IMD för din bostadsrättsförening i Göteborg. Det finns många fördelar med att ha ett gemensamt elavtal.

Gemensamt elabonnemang för bostadsrättsförening – fördelar

 • Föreningens fasta elavgifter försvinner och ersätts med ett gemensamt elabonnemang.
 • Med hjälp av en kollektiv upphandling kan medlemmarna i en brf få ett bättre elpris tillsammans.
 • Moderna, smarta och precisa elmätare läser av elförbrukningen i respektive lägenheter och lokaler.
 • Bostadsrättsföreningen köper in el till förmånligare priser och säljer den vidare till medlemmarna.
 • Hushållen sparar cirka 2000 kronor om året vilket för att återbetalningstiden för en investering i IMD blir 1-2 år för din bostadsrättsförening. Ge din brf bättre ekonomi med hjälp av gemensamt elavtal.

El IMD – vad är det?

När det handlar om elektriska lösningar är det svårt att överträffa IMD-el i Göteborg. Kontakta oss så kan vi göra elförsörjningen i din bostadsrättsförening säker, smart och kostnadseffektiv.
El med IMF är inte bara en teknologisk lösning, den kan även förbättra din livskvalitet. De månatliga elräkningarna kommer att bli lägre och du kommer dessutom att få njuta av en bekvämare och mer hållbar livsstil. Från smart belysning till fjärrstyrd uppvärmning, med IMD-el gör du en investering som förbättrar din vardag på många sätt.

En av de tydligaste fördelarna med IMD-el är att den optimerar energiförbrukningen i realtid. Detta görs med mätsystem och algoritmer som analyserar din energianvändning och gör justeringar för att minimera slöseri.

IMD bostadsrättsförening Göteborg – så fungerar det

Så här fungerar det i korthet när din brf skaffar gemensamt elavtal med IMD.

 • Vi tar fram ett förslag på lösning på IMD och gemensamt elabonnemang som är anpassat efter din bostadsrättsförening.
 • Vi fungerar som projektledare för installation och slutbesiktning av utrustningen.
 • Den individuella mätningen av elförbrukningen sätts i drift.
 • Insamling av förbrukningsdata från föreningens lägenhet. Mätvärdena för elförbrukningen kontrolleras och kvalitetssäkras innan elen faktureras individuellt för varje enskild lägenhet. Fakturan kommer på månadsavin på respektive lägenhet i bostadsrättsföreningen.

Vi har lång erfarenhet av IMD-lösningar för brf

Så här kan vi hjälpa din bostadsrättsförening med gemensam el:

 • Vi kan utreda hur lönsamheten kan bli i din brf vid en ombyggnad till IMD.
 • Vi levererar ett detaljerat beslutsunderlag till stämman.
 • Vi kan projektleda övergången till IMD och vara ett stöd till styrelsen genom hela projektet.
 • Vi hjälper föreningen med planering och utförande av anläggningens underhåll. På det sättet säkerställer vi en lång livslängd för systemet.
 • Vi kan bistå med övervakning av anläggningen och se till att mätvärden och debitering alltid blir korrekt för alla bostadsrättsföreningens lägenhetsinnehavare.

Gemensam el i bostadsrättsförening – en långsiktig investering

Här går vi igenom ekonomin kring gemensam el i en bostadsrättsförening med IMD.

Initialkostnaden för IMD kan vara högre jämfört med traditionella elsystem. Men det är viktigt att tänka på att det inte bara är en utgift, IMD kommer att skapa en hållbar och ekonomisk framtid. Den initiala kostnaden ska alltså vägas mot långsiktiga besparingar. Möjligheten att övervaka förbrukningen i realtid gör att det snabbt går att justera användningen och fixa lägre elräkningar. IMD-el är dessutom utformat för att vara energieffektivt, vilket sänker kostnaderna över tid. Systemet men gemensam el kan alltså betala sig själv i form av minskade driftkostnader.

Säkerhet och effektivitet med gemensamt elavtal i Göteborg

Vid sidan av de ekonomiska fördelarna ger IMD-el även en ökad säkerhet med hjälp av avancerade övervakningssystem, allt från varningar vid elavbrott till funktioner som hindrar oönskad åtkomst eller manipulering. Denna säkerhet är en stor fördel med att investera i ett system med gemensamma elabonnemang i bostadsrättsföreningar.

De miljömässiga fördelarna är heller inte att förglömma. IMD-teknologin möjliggör en mer effektiv användning av el i en brf, vilket i sin tur bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar livsstil på hela jorden. Detta kan också öka fastighetens värde och attraktionskraft i en allt mer miljömedveten marknad. Det finns alltså många skäl för din bostadsrättsförening att satsa på IMD.

IMD-el Göteborg – frågor och svar

Vad är IMD?

IMD är en förkortning för individuell mätning och debitering, det vill säga att man fördelar en kostnad baserat på faktisk förbrukning istället för schablon.

Måste hela bostadsrättsföreningen vara med?

Alla måste vara med. Det går inte att lägga om så att några lägenheter har egna elavtal själva och resten av fastigheten har gemensam el och IMD.

Hur kör jag igång med IMD?

Det är viktigt att läsa på ordentligt och förstå fördelarna.Ta gärna kontakt med oss så kan vi vägleda er och ge tips.

Kan man installera IMD i alla fastigheter?

Ja, dock finns det undantag och komplicerande faktorer som avstånd mellan byggnader, flera fastighetsbeteckningar.

Gemensam el Göteborg – vi erbjuder fri rådgivning

Att införa IMD-el i en bostadsrättsförening är en process som kräver en del kunskap. Information behöver samlas in, föreningen ska ta beslut, de boende ska få korrekt information och installationen ska genomföras. Kontakta oss gärna för rådgivning så att vi kan hjälpa er att hitta rätt utifrån era egna förutsättningar.

 • Förutsättningslös rådgivning.
 • Partners för installation i hela Göteborg med omnejd.
 • Lätthanterad lösning för styrelse och boende, online och mobilapp.
 • Garantier på systemets hårdvara.
 • Öppen och tydlig prissättning, inga gömda kostnader
 • Flexibla avtalstider.
 • Hjälp hela vägen från installation till första avisering

En pålitlig partner inom el

Vi är inte bara specialister – vi är din pålitliga partner när det gäller kompetens och kunskap när det handlar om IMD. Vi är närvarande i kommersiella fastigheter såväl som i vanliga svenska hem. Med vår specialiserade kunskap finns vi vid din sida för att erbjuda de bästa lösningarna oavsett hur förutsättningarna ser ut.

Vi tar fram en skräddarsydd IMD-lösning för din bostadsrättsförening i Göteborg. Vi byter vi ut befintliga elmätare och gör erforderliga ingrepp i fastighetscentralen.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att installera IMD-el för ett smart gemensamt elabonnemang i din bostadsrättsförening i Göteborg.